Prostě blog · Zajímavosti

SYMBOLY ČERVENÉHO KŘÍŽE

Věděli jste, že Červený kříž má více symbolů? Já dlouho ne.

V říjnu jsem byla v Ženevě v Muzeu červeného kříže a doporučila bych ho pozornosti všech.
https://www.tripadvisor.cz/Attraction_Review-g188057-d242816-Reviews-International_Red_Cross_and_Red_Crescent_Museum-Geneva.html

Co mne zaujalo hodně je to, že mají různé symboly podle toho, kterých zemí se to týká.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_%C4%8Derven%C3%BD_k%C5%99%C3%AD%C5%BE

Červený kříž na bílém pozadí
Jsou to opačně použité barvy švýcarské vlajky jako ochrana a označení. Je zakotven v 7. článku Ženevské úmluvy z roku 1864 (článek 48 z roku 1949, https://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/konvence.htm ). Ze 189 členských národních organizací jej používá 152. Symbol požívá právní ochrany. Nelze jej tedy používat například na lékárničkách či jinde (proto je tam bílý kříž na červeném pozadí). Většinou se pro ostatní užití (lékárny, nemocnice) nahrazuje zeleným křížem.

Červený lev s červeným sluncem
Tento symbol byl používán jako národní symbol v Íránu v letech 1924–1980. I přes změnu v používání červeného půlměsíce si Írán výslovně ponechává možnost používání svého symbolu.

Červený půlměsíc
V rusko-osmanské válce v letech 1876–1878 používala Osmanská říše červený půlměsíc namísto červeného kříže, neboť kříž neodpovídal náboženskému cítění jejích vojáků. V roce 1877 se Rusko zavázalo posuzovat osoby a zařízení takto označené neutrálně. Po tomto prakticky vyrovnání významu prohlásila mezinárodní konference v roce 1878 používání červeného půlměsíce v islámských zemích za legální. Formálně byl červený půlměsíc uznán diplomatickou konferencí v roce 1929. Červený půlměsíc je používán ve 33 zemích ze 189 členských

Červená Davidova hvězda, červený krystal a další…
Od roku 1930 je používána červená Davidova hvězda v Izraeli. Od té doby existuje snaha o její uznání jakožto rovnocenného symbolu k Červenému kříži. Vzhledem k odmítání ostatních členských států nebyl dokonce Izrael uznán jako právoplatný člen Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Teprve pravidla 3. doprovodného protokolu z roku 2005 umožňují její používání. Izrael se zavázal, že při zahraničních nasazeních bude používat symbol Červený krystal. V Izraeli samotném nadále červenou Davidovu hvězdu.
A kromě toho jsou nějaké další diskutované, ale nikoliv mezinárodně uznávané symboly jako zmíněný červený krystal, a pak třeba červená brána, červené kolo, Makuaiska – červená linie a bod pod sebou, červený cedr, červený nosorožec, červená svastika, červený palmový list, červený oheň, červená ovce.

Aktuální nejocifiálnější symbol je Červený kříž a Červený půlměsíc orámovaný textem v třetinovém kruhu v tom kterém národním jazyce: Mezinárodní hnutí. Nicméně existují vlastně vedle sebe spolu s červeným křížem a červeným půlměsícem, aby se to mohlo celé plést 😀 
https://www.icrc.org/en/document/logo-international-red-cross-and-red-crescent-movement

A jinak doporučuji kurzy první pomoci od brněnského Červeného kříže. Na jednom celodenním jsem byla v prosinci a bylo to fakt skvělé. Přednášel to záchranář s praxí a rozhodně si nebral servítky, když nám dával informace, jak co reálně probíhá. Ještě jednou – DOPORUČUJI. Bylo to aktuální, praktické a teda…přišlo mi to až levné, na to, jak dobré to bylo.
http://www.cck-brno.cz/kat-1-skoleni-a-kurzy.html

Tohle sdílím!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *